سایر محصولات

 • سبد گل

  سبد گل

  سبد گل / سبد میوه / هنرهای تزئینی / ظرف شیشه ای باغبانی

  شکل: اشکال مختلف / مربع / گرد / بیضی

  جنس: کریستال بدون سرب / شیشه / شیشه سودا آهک

  چند کاربرد: برای میوه / گل / تزئین / باغبانی استفاده می شود

  محصولات سری: اشکال و اندازه های زیادی می توانند انتخاب کنند