نمایشگاه و بررسی بازار

  • زمان ارسال: دسامبر-05-2019

    شرکت برای باز کردن بازار بین‌المللی بیشتر، منابع مشتری با کیفیت بیشتر برای توسعه بخش بازاریابی آقای چن، مدیر جوسون و خانم لیندا از 20 تا 26 نوامبر 2019، یک سفر کاری به استانبول، ترکیه، اصلی این است که اطلاعات ترکیه را بشناسید. صنعت شیشه ...ادامه مطلب»